– Với Trường Hợp Xe Tới Mà Không Thực Hiện Được Công Việc do khách yêu cầu xe không đúng với mặt hàng cần vận hành , cũng như yêu cầu dịch vụ khác mà không báo hủy dịch vụ ngay từ đầu . Cho Xe Chờ 40 Phút Trở lên mà không được chất hàng lên xe , Dịch Vụ PHỤ THU 50 % Trên giá báo lúc ban đầu và tự động hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ một đền bù hay vấn đề liên quan nào

II. KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN CỦA TỪNG LOẠI XE ÁP DỤNG TRÊN BÁO GIÁ TRÊN

GỌI 0966969539